Přeskočit na obsah

BibTeX field type: note

Tento obsah zatím není dostupný ve vašem jazyce.

The note field in a BibTeX entry is utilized to convey additional information regarding the cited work that doesn’t fit into other standardized fields. This could include supplementary remarks, explanations, or clarifications that are pertinent for the reader to understand the context or the significance of the work in question. The note field proves to be a versatile tool in BibTeX, allowing for the inclusion of various kinds of information that could enhance the detail and depth of the citation.

Potřebujete jednoduché řešení pro správu vašich záznamů BibTeX? Objekvujte CiteDrive!

  • Webová, moderní správa referencí
  • Spolupracujte a sdílejte s kolegy výzkumníky
  • Integrace s Overleaf
  • Komplexní podpora BibTeX/BibLaTeX
  • Ukládejte články a webové stránky přímo z vašeho prohlížeče
  • Vyhledávejte nové články v databázi desítek milionů referencí
Vyzkoušejte CiteDrive ► Sledovat ukázku

Utilizing the note field can often bring more depth to a reference by including additional context, remarks on the publication status, specific annotations, or any other relevant data that would benefit the reader. This might include links to supplementary materials, commentary on the work’s influence or reception, or any other pertinent details.

Format

To employ the note field, you would include it in your BibTeX entry as shown in the format below:

@entrytype{citationkey,
...
note={your note here},
...
}

In the above format, replace “entrytype” with the appropriate type of work (e.g., @book, @article) and “citationkey” with a unique identifier for the entry. Then, you can insert your additional information in the note field.

Examples

Here are a few practical examples showcasing how to use the note field in various entries:

Example 1: Additional Information

@book{smith2023innovations,
title = {Innovations in Modern Technology},
author = {Smith, John},
year = {2023},
publisher = {Technology Press},
note = {Includes bibliographical references and index},
}

Example 2: Supplementary Material

@article{johnson2023ai,
title = {AI and Its Future Applications},
author = {Johnson, Mark},
year = {2023},
journal = {Journal of Technological Advances},
volume = {5},
issue = {2},
pages = {123-135},
note = {Supplementary material available at: http://example.com/supplementary_material},
}

In these examples, the note field is used to indicate the inclusion of references and an index in a book and to provide a link to supplementary materials for an article, thereby offering the reader additional resources and information.