Přeskočit na hlavní obsah

BibTeX Literární správa - Podrobný průvodce pro LaTeX

Pro začátečníky může BibTeX kvůli svým mnoha specifikům a formátům vypadat náročně. Tento průvodce vám však nabízí zjednodušený přehled a ukazuje, jak efektivně využívat BibTeX v LaTeXu.

Krok 1: Vytvoření a naplnění .bib souboru

Pro začátek vytvořte soubor .bib, např. bibliography.bib, a přidejte do něj BibTeX záznamy. Typický příklad je přidání reference pro "Stařec a moře" od Ernesta Hemingwaye:

@book{Hemingway1952,
title={Stařec a moře},
author={Hemingway, Ernest},
year={1952},
publisher={Charles Scribner's Sons}
}

Pokud rozložíte "anatomii" tohoto záznamu, stačí se podívat na následující tři komponenty, abyste pochopili, jak je definován každý BibTeX záznam:

  • Typ záznamu: S @book definujeme druh reference, tj. v tomto případě knihu. Existují také @article pro vědecké články a další. BibTeX přesně stanovuje, která pole jsou volitelná a která jsou povinná pro správné citování literatury.
  • Vstupní pole: V tomto případě jsou to title, author, year a publisher. (Viz Fields)
  • Klíč citace: V tomto příkladu je to Hemingway1952 a je používán v LaTeXu pro citace v textu, tj. pro odkazování na zdroj. S tímto příkladem to děláme pomocí \cite{Hemingway1952}. Klíč citace může být jakýkoli řetězec - často kombinace autora, roku a slova z názvu.

Krok 2: Integrace do dokumentu v LaTeXu

Chcete-li v LaTeXu využívat své reference, postupujte podle následujícího příkladu:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{BibTeX reference v \LaTeX}
\author{Jan Novák}

\begin{document}

\maketitle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent enim urna, dapibus et bibendum vel, consectetur et turpis. Cras a molestie nulla. \cite{Hemingway1952}
\medskip

\bibliographystyle{unsrt}
\bibliography{bibliography}

\end{document}

Po kompilaci dokumentu v LaTeXu zjistíme, že příkaz \cite{Hemingway1952} byl nahrazen referencí uvedenou v souboru BibTeX s touto ID, v tomto příkladu [1].

BibTeX - LaTeX - Overleaf

Soubor .bib, který jsme pojmenovali bibliography.bib, je definován v \bibliography{bibliography} a styl citace/bibliografie je \bibliographystyle{unsrt}, kde unsrt se odkazuje na .bst soubor, v tomto případě unsrt.bst, který obsahuje všechny makra pro formátování vašich referencí v daném stylu. Můžete také použít jiné styly, např. apalike.bst.

Doporučení pro správce referencí

Ruční úprava BibTeX souborů může být časově náročná. Zde je několik doporučených správců referencí, které vám mohou usnadnit práci:

  • CiteDrive je nástroj řízený BibTeXem, který je kolaborativní a webový.
  • Zotero nabízí rozsáhlé funkce a dobrou integraci s BibTeXem prostřednictvím doplňku Better BibTeX For Zotero.
  • JabRef je správce referencí založený na BibTeXu, který funguje napříč platformami.

Are you in search of a simple and cost-free online BibTeX manager?

CiteDrive is a bibtex-based collaborative reference manager that integrates seamlessly with Overleaf and RStudio.

Online BibTeX Manager →