Přeskočit na obsah

BibTeX field type: institution

Tento obsah zatím není dostupný ve vašem jazyce.

The institution field is designated to be used within the @techreport entry type, where it serves to denote the name of the institution that was responsible for issuing or publishing the report. This helps to give proper attribution and helps readers to find the original source more easily.

Potřebujete jednoduché řešení pro správu vašich záznamů BibTeX? Objekvujte CiteDrive!

  • Webová, moderní správa referencí
  • Spolupracujte a sdílejte s kolegy výzkumníky
  • Integrace s Overleaf
  • Komplexní podpora BibTeX/BibLaTeX
  • Ukládejte články a webové stránky přímo z vašeho prohlížeče
  • Vyhledávejte nové články v databázi desítek milionů referencí
Vyzkoušejte CiteDrive ► Sledovat ukázku

Here is an example structure demonstrating how you might use the institution field in a @techreport entry:

@techreport{key,
institution = {...},
}

In this format, the “key” is a unique identifier for the BibTeX entry, and the “institution” field should contain the name of the institution that published the report. It is essential to provide accurate and detailed information in this field to facilitate proper citation and referencing.

Ensure to replace the {...} with the actual name of the institution when you are creating your BibTeX entries. This field helps to organize and categorize technical reports properly in your reference list.