Přeskočit na obsah

BibTeX field type: journal

Tento obsah zatím není dostupný ve vašem jazyce.

The journal field is utilized to specify the name of the journal where the article was published. This field is critical in differentiating articles from various publications and providing the correct context for the referenced work.

Potřebujete jednoduché řešení pro správu vašich záznamů BibTeX? Objekvujte CiteDrive!

  • Webová, moderní správa referencí
  • Spolupracujte a sdílejte s kolegy výzkumníky
  • Integrace s Overleaf
  • Komplexní podpora BibTeX/BibLaTeX
  • Ukládejte články a webové stránky přímo z vašeho prohlížeče
  • Vyhledávejte nové články v databázi desítek milionů referencí
Vyzkoušejte CiteDrive ► Sledovat ukázku

Here is a template to demonstrate how you can use the journal field in a @article entry:

@article{ ... ,
journal = {Name of the Journal},
}

In the above format, replace “Name of the Journal” with the actual name of the journal where the article was published. It is important to enter this information accurately to ensure correct citations.

For instance, the following is an example showcasing a correct use of the journal field:

@article{smith2023effects,
title = {The Effects of XYZ on ABC},
author = {Smith, John},
journal = {Journal of ABC Research},
year = {2023},
}