Přeskočit na obsah

BibTeX field type: howpublished

Tento obsah zatím není dostupný ve vašem jazyce.

The howpublished field is utilized in the @misc entry type, usually to address those source types that are not directly supported by BibTeX. This field comes in handy, especially when you are citing web pages and you want to provide a URL.

Potřebujete jednoduché řešení pro správu vašich záznamů BibTeX? Objekvujte CiteDrive!

  • Webová, moderní správa referencí
  • Spolupracujte a sdílejte s kolegy výzkumníky
  • Integrace s Overleaf
  • Komplexní podpora BibTeX/BibLaTeX
  • Ukládejte články a webové stránky přímo z vašeho prohlížeče
  • Vyhledávejte nové články v databázi desítek milionů referencí
Vyzkoušejte CiteDrive ► Sledovat ukázku

In your BibTeX entries, you can utilize the howpublished field to detail the publication medium or source of the reference. This field is highly useful when you need to incorporate non-traditional sources into your references, such as web pages or online reports.

Here is an example demonstrating how to use the howpublished field to specify a URL when citing a web page:

@misc{BibTeXeu,
title = {{Reference management with BibTeX: A short guide}},
howpublished = {\url{https://bibtex.eu/}},
note = {Accessed: 2022-06-12}
}

In this example, the howpublished field is used to provide the URL of the web page being cited, offering readers a direct link to the source. Remember to include a note field to specify the access date, which is a common requirement when citing online sources.