Přeskočit na hlavní obsah

· 3 minuty čtení

BibTeX is a widely used tool for managing bibliographic references in LaTeX documents. It allows researchers, scholars, and students to organize and format references efficiently. This article will look at several useful BibTeX and bibliography management resources. Whether new to BibTeX or looking for advanced tips and techniques, these resources will provide valuable insights and guidance.

BibTeX for the Romanian Language - M. Muresan

This resource focuses on utilizing BibTeX for managing references in the context of the Romanian language. It offers specific guidance and examples tailored to Romanian researchers.

Using BibTeX to Automatically Generate Labeled Data for Citation Field Extraction - Dung Ngoc Thai

Explore how BibTeX can be employed to automate the generation of labeled data for citation field extraction. This resource discusses the practical applications and benefits of this approach.

The TTC 2019 Live Case: BibTeX to DocBook - A. García-Domínguez

This resource showcases the use of BibTeX in a real-world case study involving the transformation of BibTeX files to DocBook format. Learn about the challenges faced and the solutions employed.

Bibliography Management with BibTeX

Gain a comprehensive understanding of bibliography management using BibTeX. Although authored by no specific individuals, this resource offers practical insights and best practices.

Chapter 8: TEX, LATEX, and BIBTEX

Discover Chapter 8 of a publication that delves into the concepts and usage of TEX, LaTeX, and BibTeX. While the authors are not mentioned, this resource provides valuable information for understanding these technologies.

History of Communication Research Bibliography BibTeX library - J. Pooley

elve into the history of communication research bibliography with a specific focus on BibTeX library. J. Pooley presents an extensive collection of references related to this field.

Mendeley: Import Referensi BibTex, RIS, Endnote XML dan Zotero - Muhammad Azmi

Learn how to import references in BibTeX, RIS, Endnote XML, and Zotero formats into Mendeley, a popular reference management software. Muhammad Azmi provides a step-by-step guide for seamless reference import.

How to Use the IEEEtran BibTeX Style - M. Shell

This resource focuses on using the IEEEtran BibTeX style for citations in LaTeX documents. M. Shell explains the usage and benefits of this style, which is commonly used in IEEE publications.

Biblioguías UCM: ORCID: Mediante ficheros BibTex - Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación

Explore the integration of BibTeX files with ORCID, a unique identifier for researchers. This resource, provided by the Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación, offers guidance on managing references through BibTeX files and ORCID.

Research Guides: Quick Introduction to LaTeX: BibTeX - Lilly E. Linden

Get a quick introduction to LaTeX and BibTeX through this research guide authored by Lilly E. Linden. It provides beginners with a concise overview of using BibTeX in conjunction with LaTeX for reference management.

By exploring these resources, you'll gain a deeper understanding of BibTeX and its applications in bibliography management. Whether you need to format references in a specific language, automate data extraction, transform files, or integrate with other tools, these resources will serve as valuable references on your academic or research journey.

· 2 minuty čtení

Správa literatury v Overleaf: Natbib, Bibtex nebo Biblatex - Který je pro vás nejlepší?

V oblasti akademického psaní je správná správa a citování literatury klíčová. Při použití Overleafu, online LaTeX editoru, vám mohou pomoci tři populární balíčky pro správu literatury: Natbib, Bibtex a Biblatex. Každý z nich má své vlastní přednosti a nedostatky, a porozumění těmto rozdílům vám může pomoci určit, který je pro vás nejlepší.

Natbib: Pro tradiční a flexibilní citační styly

Natbib je balíček navržený pro flexibilitu při tvorbě citačních stylů. Podporuje citační styly autor-rok i číselné citace a umožňuje přizpůsobení různým formátům citací. Je snadno použitelný a kompatibilní s většinou dokumentů v LaTeXu. Nicméně, jeho funkčnost je relativně základní, takže pro složitější požadavky na citace budete pravděpodobně potřebovat jiný balíček.

Bibtex: Pro jednoduchost a kompatibilitu

Bibtex je další balíček určený pro zpracování bibliografických dat v LaTeXu. Hlavní výhodou Bibtexu spočívá v jeho kompatibilitě a jednoduchosti použití. Mnoho akademických časopisů přijímá formát Bibtex, což z něj činí oblíbenou volbu. Bibtex má také rozsáhlou online dokumentaci, což usnadňuje jeho osvojení i začátečníkům. Nicméně, nepodporuje dobře Unicode, což z něj činí méně vhodnou volbu pro neanglické jazyky.

Biblatex: Pro pokročilé a vícejazyčné požadavky

Biblatex je moderní balíček pro zpracování bibliografických dat, který poskytuje pokročilé funkce oproti Natbibu nebo Bibtexu. Dobře zvládá Unicode, podporuje širší spektrum citačních stylů a umožňuje větší přizpůsobení. Nicméně, tento balíček vyžaduje použití backendu Biber pro řazení a zpracování bibliografických dat, což může zvýšit náročnost učení se s ním pracovat.

Výběr vhodného balíčku

Volba mezi Natbibem, Bibtexem a Biblatexem závisí na vašich konkrétních potřebách:

  1. Natbib je skvělý pro jednoduché dokumenty, které vyžadují tradiční citační styly.
  2. Bibtex je vynikající volbou pro kompatibilitu a jednoduchost použití, zejména při psaní pro časopisy, které podporují formát Bibtex.
  3. Biblatex je nejlepší volbou pro složitější dokumenty, vícejazyčné dokumenty nebo pokud potřebujete větší přizpůsobení citací.

Pamatujte si, že vaše volba není trvalá; vždy můžete přepínat mezi těmito balíčky podle vašich potřeb.

Závěr

Nakonec nejlepší systém pro správu literatury v Overleafu závisí na konkrétních požadavcích vašeho projektu a osobních preferencích. Věnujte si čas, abyste porozuměli silným stránkám a omezením Natbibu, Bibtexu a Biblatexu a vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Přejeme vám úspěšné psaní!

· 3 minuty čtení
@rmarkdown

Nejlepší vizualizační balíčky pro R v roce 2023

Jazyk R je oblíbeným jazykem pro analýzu a vizualizaci dat. S pomocí výkonných vizualizačních balíčků se jazyk R stal nástrojem pro tvorbu výstižných a atraktivních vizualizací dat. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na některé z nejlepších vizualizačních balíčků pro R v roce 2023.

ggplot2

Balík ggplot2 je široce používaný balík pro vytváření elegantních a přizpůsobitelných vizualizací dat. Umožňuje uživatelům vytvářet širokou škálu grafů, od základních sloupcových grafů až po složité vícevrstvé vizualizace. ggplot2 je známý svým přístupem "gramatiky grafiky", což znamená, že uživatelé mohou vytvářet graf vrstvu po vrstvě, přidávat různé datové body, estetické mapování a geomy.

plotly

plotly je výkonný balíček pro vytváření interaktivních a dynamických vizualizací dat v jazyce R. Umožňuje uživatelům vytvářet širokou škálu grafů, včetně grafů rozptylu, čárových grafů, sloupcových grafů a dalších. Pomocí plotly mohou uživatelé do svých grafů přidávat interaktivitu, například efekty najetí a přiblížení, což usnadňuje zkoumání a analýzu složitých datových souborů.

lattice

lattice je balík, který uživatelům umožňuje vytvářet širokou škálu statistických grafů, včetně grafů rozptylu, krabicových grafů, histogramů a dalších. Je známý svou flexibilitou a snadným používáním a umožňuje uživatelům grafy různými způsoby přizpůsobovat, včetně přidávání různých barevných schémat a změny rozložení grafu.

ggvis

ggvis je balíček, který uživatelům umožňuje vytvářet interaktivní a přizpůsobitelné vizualizace v jazyce R. Je založen na balíčku ggplot2, ale umožňuje větší interaktivitu a přizpůsobení. Pomocí ggvis mohou uživatelé vytvářet interaktivní grafy, které jim umožní zkoumat a analyzovat data novými způsoby.

Highcharter

Highcharter je balíček, který uživatelům umožňuje vytvářet interaktivní a dynamické grafy pomocí knihovny Highcharts. Highcharter poskytuje snadno použitelné rozhraní pro vytváření široké škály grafů, včetně grafů rozptylu, čárových a sloupcových grafů. Pomocí Highcharteru mohou uživatelé do svých grafů přidávat interaktivitu, například zvětšování a posouvání, což usnadňuje zkoumání a analýzu složitých souborů dat.

leták

leaflet je balíček pro vytváření interaktivních a přizpůsobitelných map v jazyce R. Je založen na knihovně leaflet.js a umožňuje uživatelům vytvářet širokou škálu map, včetně heat map, choroplet map a dalších. Pomocí nástroje leaflet mohou uživatelé do svých map přidávat interaktivitu, například zvětšování a posouvání, což usnadňuje zkoumání a analýzu složitých souborů prostorových dat.

Závěr

Jazyk R je výkonný jazyk pro analýzu a vizualizaci dat a s pomocí těchto špičkových vizualizačních balíků mohou uživatelé vytvářet pronikavé a atraktivní vizualizace dat, které jim umožní zkoumat a analyzovat složité datové soubory. Ať už potřebujete vytvořit základní grafy nebo složité interaktivní vizualizace, tyto balíčky vám pomohou.

· 2 minuty čtení
BibTeX FAQ

Jak citovat APA v LaTeXu / BibTeXu?

Aby bylo možné ocenit původní autory a uznat jejich přínos k výzkumu, vyžaduje akademické psaní správné citování zdrojů. Ve společenských vědách, psychologii a vzdělávání se hojně používá citační styl Americké psychologické asociace (APA). V tomto příspěvku na blogu se podíváme na to, jak používat BibTeX k citování APA v LaTeXu.

BibTeX je nástroj pro správu referencí, který se používá ve spojení s LaTeXem k vytváření bibliografie. Jedná se o výkonný nástroj pro správu odkazů a citací, který vám může ušetřit spoustu času a úsilí při psaní prací. Zde se dozvíte, jak používat BibTeX k vytváření citací ve stylu APA:

Krok 1: Vytvořte soubor .bib

Nejprve vytvořte soubor BibTeX (.bib file), který obsahuje všechny odkazy, které chcete ve svém dokumentu citovat. Tento soubor obsahuje všechny informace o zdrojích, včetně jména autora, data vydání, názvu článku a názvu časopisu nebo knihy.

Krok 2: Zahrňte soubor .bib do dokumentu LaTeXu

Dále zahrňte soubor .bib do svého dokumentu LaTeX přidáním následujícího příkazu do preambule:

 \bibliografie{vašeho souboru.bib}

Nezapomeňte nahradit "vášsoubor" názvem vašeho souboru .bib.

Krok 3: Citování odkazů

Chcete-li ve svém dokumentu citovat odkaz, použijte příkaz \cite{} s klíčem, který odpovídá odkazu ve vašem souboru .bib. Například:

Podle \cite{smith2010} je tato metoda účinná.

Tento příkaz vytvoří v textu citaci, která obsahuje jméno autora a rok vydání, například (Smith, 2010).

Krok 4: Přidání seznamu literatury

Chcete-li do dokumentu přidat seznam odkazů, použijte příkaz \bibliographystyle{} pro zadání stylu bibliografie, po kterém následuje příkaz \bibliography{} pro zadání souboru .bib:

\bibliographystyle{apalike} 
\bibliografie{vašeho souboru.bib}

Výše uvedený kód vytvoří na konci dokumentu seznam odkazů ve stylu APA.

Krok 5: Zkompilujte svůj dokument

Nakonec zkompilujte svůj dokument LaTeX a vytvořte seznam citací a odkazů.

Shrneme-li citování APA v LaTeXu pomocí BibTeXu, je třeba vytvořit soubor .bib se všemi odkazy, zahrnout soubor .bib do dokumentu LaTeX, použít příkaz \cite{} k citování odkazů a pomocí příkazů \bibliographystyle{} a \bibliography{} vytvořit seznam odkazů. Pomocí těchto kroků můžete při psaní akademických prací snadno spravovat a citovat odkazy ve stylu APA.

· 3 minuty čtení
BibTeX FAQ

Data is being generated at an unprecedented rate in today's world, and the need to analyze, visualize, and communicate this data has never been more significant. Researchers, data scientists, and academics face the challenge of developing dynamic documents that effectively share their findings and insights. Several tools for creating dynamic documents with code, text, and visualizations have been developed to meet this challenge.

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook is a free, open-source web app that lets you create and share documents with live code, equations, visualizations, and narrative text. It supports many programming languages, including Python, R, and Julia, making it an excellent tool for data scientists, researchers, and academics. Jupyter Notebook provides an interactive environment where you can run your code and see the results in real-time, making it simple to test and experiment with various approaches.

R Markdown

R Markdown is a tool for creating reusable R reports. It enables you to include R code in your report, which can be run, and the results displayed in the document. R Markdown documents can be converted to various formats, including HTML, PDF, and Microsoft Word, making it simple to share your findings. You can use R Markdown to create dynamic reports that are automatically updated as your data changes, ensuring that your results are always up to date.

Bookdown

Bookdown is an R package that extends R Markdown's functionality to make writing books and long-form articles/reports easier. Bookdown allows you to create multi-page documents, cross-reference sections, and automatically generate a table of contents. Bookdown can generate HTML, PDF, and e-book (EPUB and MOBI) outputs, allowing you to easily share your work with a diverse audience.

Quarto

Quarto is a program for making books out of Jupyter notebooks. It enables you to convert your Jupyter notebooks into a book format, complete with chapters, sections, and a table of contents. Quarto can output HTML and PDF files, making it simple to share your work with others. Suppose you prefer working in Jupyter Notebook but need to create a book or a long-form report. In that case, Quarto offers a solution that allows you to take advantage of Jupyter Notebook's advantages while still producing a high-quality document.

Finally, these tools offer a versatile and robust solution for developing dynamic documents that can be shared with others. Whether you prefer Jupyter Notebook or R Markdown, or you need to create a book or a report, these tools can help. These tools simplify communicating your results and insights by allowing you to include code, text, and visualizations in a single document.

· 2 minuty čtení
BibTeX FAQ

CiteDrive, a tool for managing and collecting BibTeX entries and citations, is currently developing an extension for Obsidian,  a note-taking app with a unique approach to note-taking. It allows users to quickly link and connect their ideas, increasing productivity when writing papers, and we recognize the importance of researchers during the authoring phase. CiteDrive will also expand Markdown support, as it already does for Jupyter Notebook, Quarto, and R Markdown, to help researchers organize and access their references in apps like Obsidian.

What exactly is Obsidian?

Obsidian is a cross-platform application that allows you to quickly and efficiently organize and connect your thoughts and ideas -- all in markdown. It comes with a complete set of tools for creating notes, diagrams, graphs, documents, and other types of content. The app connects related markdown files novelly, making it simple to connect ideas, explore new paths, and quickly expand on topics.

It's an excellent tool for creating knowledge maps from scratch or from previously taken notes.

Obsidian was designed to be a personal knowledge base, but it works well in collaborative projects. With CiteDrive's support for Obsidian, you'll get the best of both worlds: a powerful research tool and an efficient knowledge base. Stay tuned for more information!

What is CiteDrive, and what is it used for?

CiteDrive is a cutting-edge cloud-based research tool that revolutionizes the storage and organization of bibliographic data. This app lets you securely store and access your BibTeX entries from anywhere, at any time, while staying in sync with tools like Overleaf and RStudio. Organize your global master.bib file references and teams into projects to make collaboration with other researchers, students, and teachers easier and to keep everyone on the same page. We cordially invite you to take advantage of CiteDrive's first-rate services immediately!

· 3 minuty čtení
BibTeX FAQ

As a researcher, academic, or writer, you're likely well aware of the importance of properly citing your sources. However, keeping track of your references and ensuring that they are formatted correctly can be a challenging and time-consuming task. This is where BibTeX comes in.

BibTeX is a typesetting program that is commonly used to manage bibliographic references in LaTeX documents. It was created in the mid-1980s by Oren Patashnik and Leslie Lamport, and since then, it has become one of the most widely used tools for managing references in LaTeX documents.

So, why use BibTeX? Here are a few key benefits:

Consistent Formatting

One of the biggest benefits of using BibTeX is that it ensures that your references are formatted consistently throughout your document. This is especially important if you're writing a longer document, such as a thesis or book, where you'll be citing many different sources. With BibTeX, you can define your reference styles once and then automatically apply them to all of your references, saving you time and effort.

Automated Processes

BibTeX also automates many of the processes involved in managing your references. For example, if you need to add a new reference to your document, you simply add it to your bib-file and then use a command in your LaTeX document to include it. This eliminates the need to manually format each reference, freeing up time and energy that you can use to focus on your research or writing.

Interoperability

BibTeX is widely used, which means that it's easy to share your bibliographic references with others. For example, you can easily share your bib-file with other researchers who are using LaTeX, making collaboration easier and more efficient. Additionally, there are many tools available that can help you import references from popular databases, such as PubMed or Google Scholar, into your bib-file, making it easy to build up a comprehensive reference library.

Customization

Finally, BibTeX is highly customizable, which means that you can create your own reference styles or modify existing ones to suit your needs. This makes it easy to create reference styles that match the specific requirements of your field or publication, ensuring that your references are formatted correctly and meeting the expectations of your audience.

In conclusion, BibTeX is an indispensable tool for anyone who is serious about managing their bibliographic references. Whether you're a researcher, academic, or writer, BibTeX can help you save time and effort, ensure consistent formatting, and make collaboration easier and more efficient. If you're not already using BibTeX, it's definitely worth considering for your next project!

· 4 minuty čtení
BibTeX FAQ

Overleaf is a popular online platform for writing academic papers and research articles, offering a collaborative and easy-to-use interface for creating, editing, and sharing documents with others. One of the most important elements of an academic paper is proper citation, and Overleaf offers a number of tools to help you format and manage your references.

In this guide, we'll look at how to use Biblatex, a powerful citation management system, to create and format citations in your Overleaf documents.

Step 1: Set Up Biblatex

To get started with Biblatex, you'll need to add a few lines of code to your Overleaf document to load the package and configure it to your needs. Here's an example of what the preamble of your document might look like:

`\usepackage[style=authoryear,backend=biber]{biblatex} \addbibresource{references.bib}`

This code loads the Biblatex package and sets the citation style to authoryear, which is a common citation style used in many academic fields. It also sets the backend to biber, which is a robust bibliography processor that can handle complex citation requirements.

Finally, the \addbibresource command tells Biblatex where to find your bibliographic references, which we'll discuss in the next step.

Step 2: Create Your Bibliography

Before you start using Biblatex in Overleaf, you'll need to have a bibliographic reference database, commonly known as a bib-file, that contains all the details of your sources. Creating a bib-file can be a time-consuming and tedious task, but with the help of CiteDrive, a collaborative web-based research management tool, you can easily create, manage, and share your bibliographic references.

CiteDrive is built on BibTeX and fully supports Biblatex, making it a great choice for researchers and academics who want to take advantage of the power and flexibility of these tools. Additionally, CiteDrive connects seamlessly with Overleaf, so you can easily access and edit your bibliographic references right from within your Overleaf documents.

To get started with CiteDrive, simply sign up for a free account and start adding your references. You can import references from popular databases like PubMed, Google Scholar, and more, or manually add references to your library. Once you've created your library, you can export it as a BibTeX or Biblatex file, which you can then use in your Overleaf documents.

For more information on how to use CiteDrive with Overleaf, you can refer to the blog post at https://www.overleaf.com/blog/better-bibliography-management-with-overleaf-citedrive-and-bibtex-biblatex.

Here's an example of a simple reference in Biblatex* format:

@article{example_reference,   
author = {John Doe},
title = {An Example Article},
journal = {Journal of Examples},
year = {2021},
volume = {1},
pages = {1-10},
}

You can add as many references as you need to this file, and Biblatex will automatically format them according to the citation style you've chosen.

Step 3: Insert Citations in Your Document

With your bibliographic references in place, you can now insert citations into your Overleaf document. To do this, use the \cite command followed by the key of your reference. For example:

As demonstrated by Doe (2021), it is possible to use Biblatex with Overleaf.

The citation will appear in your document as a parenthetical reference, with the author and year of publication, and Biblatex will format it according to the citation style you've chosen.

Step 4: Generate the Bibliography

Finally, to generate the bibliography for your document, you'll need to add a \printbibliography command to the end of your document. This will tell Biblatex to compile the bibliography from your references and format it according to the citation style you've chosen.

And that's it! You're now ready to use Biblatex to create and format citations in your Overleaf documents. With its powerful features and flexible configuration options, Biblatex is a great choice for anyone looking for a comprehensive and easy-to-use citation management system.

· 3 minuty čtení
BibTeX FAQ

LaTeX is a powerful typesetting system that is widely used in the academic and scientific communities for creating technical and scientific documents. It uses a markup language to add formatting to text, such as bold, italics, and mathematical symbols. In this post, we will give you a quick overview of what LaTeX is, how to get started with it, and how to make your document creation process even smoother with Overleaf and CiteDrive.

What is LaTeX?

LaTeX is a powerful typesetting system that is used to create professional-looking documents. It is particularly useful for creating technical and scientific documents, such as research papers and theses, as it includes features for creating complex layouts, such as tables and figures.

Getting Started with LaTeX and Overleaf

To get started with LaTeX, you will need a LaTeX distribution, such as TeX Live or MikTeX, and a text editor, such as TeXworks or Sublime Text. But why settle for just a text editor when you can use Overleaf, the cloud-based LaTeX editor that makes it easy to create, edit, and collaborate on your LaTeX documents. With Overleaf, you can access your documents from any device, share your work with others, and even collaborate on the same document in real-time.

Once you have Overleaf and LaTeX distribution, you can begin creating your document. The process of creating a document in LaTeX is simple. First, you will write the text and formatting commands in a .tex file. Then, you will use the LaTeX distribution to create a typeset version of the document, usually in the form of a PDF.

Here is a simple example of a LaTeX document:

\documentclass{article} 
\begin{document} Hello, this is a simple LaTeX document.
\end{document}

This is a basic structure of a LaTeX document and it's the starting point of any LaTeX document.

Make your document creation process smoother with CiteDrive

CiteDrive is a citation management tool that connects to Overleaf, allowing you to sync your references and citations with ease. With CiteDrive, you can easily import and organize your references, automatically generate citations in your document, and even collaborate with others on your reference list. Say goodbye to the hassle of managing your references manually, and hello to a more streamlined document creation process with CiteDrive.

Conclusion

LaTeX is a powerful typesetting system that is widely used in the academic and scientific communities. It is easy to learn and use, and it allows you to create professional-looking documents with complex layouts. With Overleaf, you can access your documents from any device, share your work with others, and even collaborate on the same document in real-time. And with CiteDrive, you can easily import and organize your references, automatically generate citations in your document, and even collaborate with others on your reference list. With a LaTeX distribution, Overleaf and CiteDrive, you can start creating your own documents in LaTeX today.

We hope this post has given you a quick overview of what LaTeX is, how to get started with it, and how to make your document creation process even smoother with Overleaf and CiteDrive. Happy typesetting!

· 3 minuty čtení
BibTeX FAQ

Citations are an important aspect of academic writing, as they allow authors to give credit to the sources they have used in their work. In this post, we will discuss how to use citations in Overleaf, a popular online LaTeX editor, with BibTeX, a tool for managing bibliographic references.

Adding a bibliography to your Overleaf project

The first step in using citations in Overleaf is to add a bibliography to your project. This can be done by creating a new file in your project and naming it references.bib. This file will contain all of the references that you wish to cite in your document. An alternative option is to use CiteDrive which connects to Overleaf and allows you to collaborate on your bibliography and citations. CiteDrive supports BibTeX natively and also Biblatex.

To add a reference to this file, you can use the following format:

@article{key, author = {Author, A.}, title = {Title}, journal = {Journal}, year = {Year}, }

The key is a unique identifier for the reference and will be used to cite it in your document. The author, title, journal, and year fields are required for a basic reference, but there are many other fields that can be included as well.

Citing references in your document

Once you have added your references to the references.bib file, you can cite them in your document using the cite command. For example, to cite the reference with the key key, you would use the following command:

\cite{key}

This will insert the citation into your document in the format specified by the bibliography style you have chosen.

Formatting your bibliography

In order to format your bibliography, you need to specify a bibliography style. This can be done by including the following command in the preamble of your document:

\bibliographystyle{style}

Where style is the name of the bibliography style you wish to use. Some commonly used styles include plain, unsrt, and apalike.

Finally, you need to include the following command at the end of your document to generate the bibliography:

\bibliography{references}

Where references is the name of your bibliography file (references.bib in our example).

Conclusion

In this post, we have discussed how to use citations in Overleaf with BibTeX. By following the steps outlined above, you can easily add references to your project, cite them in your document, and format your bibliography to meet the requirements of your academic institution or publisher. Additionally, the use of CiteDrive, which connects to Overleaf, allows for easy collaboration on your references and citations. CiteDrive natively supports both BibTeX and Biblatex making it a versatile option for managing your bibliographic references.

Are you in search of a simple and cost-free online BibTeX manager?

CiteDrive is a bibtex-based collaborative reference manager that integrates seamlessly with Overleaf and RStudio.

Online BibTeX Manager →