Přeskočit na hlavní obsah

2 články s tagem "Writefull"

Zobrazit všechny tagy

· 2 minuty čtení
BibTeX FAQ

Overleaf is a popular online LaTeX and Rich Text collaborative writing and publishing tool that allows you to write, edit, and publish academic papers, articles, and reports. It is an excellent tool for students, researchers, and academics who must collaborate on documents. This blog post will discuss some of the best tools to help you make the most of Overleaf.

  • Writefull: Writefull is a language tool that allows you to check the frequency of specific phrases and words in a corpus of texts. It can be integrated with Overleaf, making it easy to check the appropriateness and correctness of the language used in your documents.
  • CiteDrive: CiteDrive is a reference management tool that allows you to organize and cite your sources easily. It can be integrated with Overleaf, making it easy to add citations and bibliographies to your documents. With CiteDrive, you can quickly and easily import references from multiple sources and format them in the style of your choice.
  • Grammarly is a writing assistance tool that helps you improve your grammar and writing style. It can be integrated with Overleaf, allowing you to check your documents for grammatical errors and other writing issues.
  • Overleaf Templates: Overleaf offers a wide variety of templates for different documents, such as research papers, articles, and reports. These templates can help you get started quickly and ensure your document is formatted correctly.
  • Git / GitHub: Git (or GitHub) is a version control system that lets you keep track of your documents' changes and collaborate with others. It can be integrated with Overleaf, allowing you to work on documents in a team environment.

Overall, these tools can help you make the most of Overleaf by adding extra functionality and making collaboration and research more accessible. By integrating these tools with Overleaf, you can quickly improve your workflow and produce high-quality documents. Writefull and CiteDrive, in particular, can help you to ensure that the language and the references used in your document are accurate and appropriate.

· 2 minuty čtení
BibTeX FAQ

Jak používat Grammarly v aplikaci Overleaf

Overleaf je robustní kontejner LaTeXu s předpřipravenými balíčky, živou spoluprací, cloudovým editorem a uživatelskou základnou více než 10 milionů uživatelů. Integruje se také s výkonnými aplikacemi, jako jsou Writefull, Zotero, Mendeley a CiteDrive, online nástroj pro správu referencí založený na BibTeXu pro uživatele, kteří chtějí spolupracovat na stejné bibliografii pro dokument Overleaf a zároveň udržovat všechny reference synchronizované.

Grammarly je výkonný nástroj, který zajistí, že váš písemný projev bude jasný, výstižný a bez chyb. A nyní, po nejnovějším vydání nového editoru zdrojového kódu Codemirror 6, je používání Grammarly v rámci oblíbeného online editoru LaTeX Overleaf ještě snazší.

Krok 1: Nainstalujte rozšíření prohlížeče Grammarly

Prvním krokem při používání aplikace Grammarly v rámci editoru Overleaf je instalace rozšíření prohlížeče Grammarly. Toto rozšíření je k dispozici pro prohlížeč Chrome i Firefox a lze jej stáhnout z webové stránky Grammarly.

Krok 2: Otevřete aplikaci Overleaf

Po instalaci rozšíření Grammarly otevřete aplikaci Overleaf a spusťte nový projekt nebo otevřete stávající.

Krok 3: Použití aplikace Grammarly v editoru Overleaf

Po instalaci rozšíření Grammarly a otevření aplikace Overleaf můžete nyní používat Grammarly v editoru Overleaf. Jednoduše začněte psát text a Grammarly automaticky zkontroluje gramatické a pravopisné chyby.

Krok 4: Použití nástroje Grammarly pro korektury textu

Po dokončení psaní dokumentu můžete použít nástroj Grammarly pro korekturu a zkontrolovat, zda v něm nejsou ještě nějaké chyby. Jednoduše klikněte na ikonu Grammarly v rozšíření prohlížeče a poté vyberte možnost "Proofread my document" (Zkontrolovat můj dokument). Grammarly vám poté poskytne podrobnou zprávu o všech nalezených chybách spolu s návrhy, jak je opravit.

Závěr

Používání aplikace Grammarly v aplikaci Overleaf je skvělým způsobem, jak zajistit, aby váš písemný projev byl bez chyb a vybroušený. Pomocí rozšíření prohlížeče Grammarly můžete snadno kontrolovat své psaní v průběhu psaní a poté pomocí nástroje pro korektury zkontrolovat finální dokument před jeho zveřejněním. Vyzkoušejte jej a uvidíte, jaký rozdíl to ve vašem psaní udělá.

Are you in search of a simple and cost-free online BibTeX manager?

CiteDrive is a bibtex-based collaborative reference manager that integrates seamlessly with Overleaf and RStudio.

Online BibTeX Manager →