Přeskočit na hlavní obsah

4 články s tagem "Quarto"

Zobrazit všechny tagy

· 3 minuty čtení
BibTeX FAQ

Data is being generated at an unprecedented rate in today's world, and the need to analyze, visualize, and communicate this data has never been more significant. Researchers, data scientists, and academics face the challenge of developing dynamic documents that effectively share their findings and insights. Several tools for creating dynamic documents with code, text, and visualizations have been developed to meet this challenge.

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook is a free, open-source web app that lets you create and share documents with live code, equations, visualizations, and narrative text. It supports many programming languages, including Python, R, and Julia, making it an excellent tool for data scientists, researchers, and academics. Jupyter Notebook provides an interactive environment where you can run your code and see the results in real-time, making it simple to test and experiment with various approaches.

R Markdown

R Markdown is a tool for creating reusable R reports. It enables you to include R code in your report, which can be run, and the results displayed in the document. R Markdown documents can be converted to various formats, including HTML, PDF, and Microsoft Word, making it simple to share your findings. You can use R Markdown to create dynamic reports that are automatically updated as your data changes, ensuring that your results are always up to date.

Bookdown

Bookdown is an R package that extends R Markdown's functionality to make writing books and long-form articles/reports easier. Bookdown allows you to create multi-page documents, cross-reference sections, and automatically generate a table of contents. Bookdown can generate HTML, PDF, and e-book (EPUB and MOBI) outputs, allowing you to easily share your work with a diverse audience.

Quarto

Quarto is a program for making books out of Jupyter notebooks. It enables you to convert your Jupyter notebooks into a book format, complete with chapters, sections, and a table of contents. Quarto can output HTML and PDF files, making it simple to share your work with others. Suppose you prefer working in Jupyter Notebook but need to create a book or a long-form report. In that case, Quarto offers a solution that allows you to take advantage of Jupyter Notebook's advantages while still producing a high-quality document.

Finally, these tools offer a versatile and robust solution for developing dynamic documents that can be shared with others. Whether you prefer Jupyter Notebook or R Markdown, or you need to create a book or a report, these tools can help. These tools simplify communicating your results and insights by allowing you to include code, text, and visualizations in a single document.

· 2 minuty čtení
BibTeX FAQ

CiteDrive, a tool for managing and collecting BibTeX entries and citations, is currently developing an extension for Obsidian,  a note-taking app with a unique approach to note-taking. It allows users to quickly link and connect their ideas, increasing productivity when writing papers, and we recognize the importance of researchers during the authoring phase. CiteDrive will also expand Markdown support, as it already does for Jupyter Notebook, Quarto, and R Markdown, to help researchers organize and access their references in apps like Obsidian.

What exactly is Obsidian?

Obsidian is a cross-platform application that allows you to quickly and efficiently organize and connect your thoughts and ideas -- all in markdown. It comes with a complete set of tools for creating notes, diagrams, graphs, documents, and other types of content. The app connects related markdown files novelly, making it simple to connect ideas, explore new paths, and quickly expand on topics.

It's an excellent tool for creating knowledge maps from scratch or from previously taken notes.

Obsidian was designed to be a personal knowledge base, but it works well in collaborative projects. With CiteDrive's support for Obsidian, you'll get the best of both worlds: a powerful research tool and an efficient knowledge base. Stay tuned for more information!

What is CiteDrive, and what is it used for?

CiteDrive is a cutting-edge cloud-based research tool that revolutionizes the storage and organization of bibliographic data. This app lets you securely store and access your BibTeX entries from anywhere, at any time, while staying in sync with tools like Overleaf and RStudio. Organize your global master.bib file references and teams into projects to make collaboration with other researchers, students, and teachers easier and to keep everyone on the same page. We cordially invite you to take advantage of CiteDrive's first-rate services immediately!

· 2 minuty čtení
CiteDrive

CiteDrive 3.0 is here to make your life 10 times easier by keeping track of all your bibliographies, references, and citations in one place.

We're happy to announce that CiteDrive 3.0 is now available! We've made a number of improvements, such as streamlining the design, increasing focus on reference management with BibTeX compatibility, and upgrading performance. If you use Overleaf or RStudio, definitely give it a try!

Read more: Better bibliography management with Overleaf, CiteDrive, and BibTeX/BibLaTeX — about 3.0 and an updated guide | Overleaf.com

Better Bib[La]TeX Overleaf workflow

CiteDrive offers seamless integration with Overleaf as well as BibLaTeX support. You can easily and quickly organize your references without feeling limited by field or type restrictions. No matter if you use BibTeX, BibLaTex, jurabib, or JBibTEX-- we've got you covered!

New user interface and dark mode

Based on what our users have been saying and the various drafts and prototypes we've come up with, this next update will greatly improve the user experience. Be sure to check out dark mode!

Reference, bibliography, and citation management in RStudio (Posit) in Quarto and R Markdown. 

RStudio is now compatible with the 3.0 update, which means you can use BibTeX-first referencing in Quarto and R Markdown. CiteDrive lets you store your references in a different location from your Quarto/R Markdown project, so you can easily and instantly update your bibliography anytime, just like Overleaf.

· 3 minuty čtení
CiteDrive

Potřebujete naformátovat citace a bibliografii pro výzkumnou práci v RStudiu? Máte potíže s přehledem o všech referencích a požadavcích na formátování? Nebojte se! CiteDrive a Quarto vám mohou pomoci. Tento příspěvek na blogu vám ukáže, jak pomocí obou nástrojů vytvořit krásné, správně naformátované citace a bibliografie.

Začněte

Chcete-li formátovat citace a bibliografie v aplikaci RStudio pomocí nástrojů CiteDrive a Quarto, postupujte podle následujících kroků:

Krok 1: Zahrňte do svého projektu odkazy.

Nejprve si musíte vytvořit účet u služby CiteDrive tak, že přejdete na její webové stránky a vyberete tlačítko "Zaregistrovat se". Dokončení účtu vám pak umožní vytvořit projekt 'R-Markdown' (funguje i pro Quarto, nebojte se); stačí jej pojmenovat a naplnit projekt referencemi. Váš projekt může vypadat nějak takto:

CiteDrive - Příklad

Krok 2: Připojte svůj dokument Quarto ke službě CiteDrive

Nyní připojíme váš nový CiteDrive k vašemu dokumentu Quarto. To provedete kliknutím na tlačítko "bib". Tím se otevře nová karta se všemi vašimi záznamy ve formátu BibTeX. Zkopírujte adresu URL z nové karty a vložte ji do části YAML vašeho souboru QMD.

---
bibliografie: "https://api.citedrive.com/bib/514b115a-e8b7-4e14-a7c8-83e88337ad12/references.bib?x=eyJpZCI6ICI1MTRiFTE1YS1lOGI3LTRlMTQtYTdjOC04M2U4ODMzN2FkMTIiLCAidXNlciI6ICI5NzgiLCAic2lnbmF0dXJlIjogIjBkZDgzNGM1NDg2YzE2MTRhYTUzZDAyNmI1YjFhZjgxNTg3ODc4NDQ3Yzk1ODQ1ZWI2ZTA5UTQ5YTFlNDdlMGIifQ==.bib"
---

Následující ukázka ukazuje průběh při použití R Markdown. Princip Quarto je však stejný:

Krok 3: Zkopírujte citační klíče.

Po importu citací je můžete vložit do dokumentu Quarto. Za tímto účelem se vraťte do projektu CiteDrive a k jedné nebo více referencím, které chcete vložit do dokumentu, a klikněte na tlačítko citovat. CiteDrive zkopíruje citační klíč do vaší schránky.

CiteDrive - Příklad

Vložte citační klíč do potřebné pasáže dokumentu Quarto.

CiteDrive - Vložit citační klíč

Po vložení klíče do úseku klikněte na tlačítko "vykreslit". Citace bude vypsána v požadovaném stylu a odkaz se objeví na konci dokumentu.

To je vše! CiteDrive je dokonalý nástroj, který vám pomůže spravovat bibliografii a vkládat citace do dokumentů Quarto. Vyzkoušejte jej nyní a zjistěte, kolik času vám může ušetřit!

Další informace

Quarto

Quarto je výkonný nástroj pro psaní rešerší, který dokáže automaticky generovat citace a bibliografie v různých stylech. Podporuje bibliografické soubory ve formátech BibTeX a dalších formátech, takže vám usnadní přehled o referencích.

CiteDrive

CiteDrive je nástroj pro správu referencí, který umožňuje organizovat, snadno ukládat a vyhledávat bibliografické údaje. Uspořádejte si své týmy a reference v projektech, například pro specializovaný článek Quarto. CiteDrive automaticky aktualizuje vaše reference v Quarto, kdykoli vy nebo některý z vašich kolegů v týmu aktualizujete bibliografické údaje v rámci projektu.

Dáváte přednost BibLaTeXu? Žádný problém, CiteDrive je stoprocentně vybaven podporou BibTeXu a poskytuje volnost v polích a typech pro každý záznam, což znamená, že můžete použít jakýkoli balík založený na BibTeXu nebo alternativu, jako je BibLaTeX.

Are you looking for a simple online BibTeX manager?

CiteDrive is a bibtex-based collaborative reference manager that integrates seamlessly with Overlearf and RStudio.